4 juli 2022

Certificering budgettaire raming nota van wijziging wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers'

Het CPB certificeert de budgettaire raming van de maatregel uit de nota van wijziging van het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers’, waarbij de budgettaire effecten van de raming bij het wetsvoorstel Belastingplan 2023 worden geüpdatet. De onzekerheid rond de raming is hoog, omdat de aannamen waarop de raming gebaseerd zijn grote onzekerheid kennen.

De nota van wijziging verschuift het moment waarop de salderingsregeling geleidelijk fiscaal wordt afgebouwd van 1 januari 2023 naar 1 januari 2025. In 2025 zal de afbouwstap in de salderingsregeling groter zijn dan in het oorspronkelijke wetsvoorstel is voorzien, zodat in 2026 wordt aangesloten bij het reeds vastgelegde afbouwpad. Eerder certificeerde het CPB de raming in het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarop deze raming uit de nota wijziging voortbouwt.  

Downloads

Certificering
Pdf, 244.8 KB

Auteurs

Anniek Goris - Trommelen

Lees meer over