27 oktober 2017

Actualisatie middellangetermijnverkenning 2018-2021 (verwerking Regeerakkoord)

In deze CPB Notitie wordt voor de middellange termijn het scenario voor de overheidsfinanciën geschetst waarin het beleid van het nieuwe kabinet is verwerkt. Deze informatie wordt opgeleverd met het oog op de opstelling van de begrotingen, conform de begrotingsregels en conform de Wet houdbare overheidsfinanciën. Het CPB heeft hierover al gepubliceerd in de Notitie van 4 oktober. Deze notitie is hierop aanvullend.

Lees de CPB Notitie.

Downloads

Engels, Excel, 148.7 KB