9 augustus 2016

Kerngegevenstabel plus koopkrachttabel concept Macro Economische Verkenning 2014-2017

Dit jaar groeit de Nederlandse economie met 1,7 procent. Volgend jaar is dat 1,6 procent. In juni voorzag het Centraal Planbureau (CPB) nog een groei van 2,1 procent voor de economie voor 2017. Het onderliggende herstel van onze economie zet wel door, maar de onzekerheid na het Brexit-referendum heeft op korte termijn negatieve effecten op de consumptie en investeringen en ook op de voor Nederland relevante wereldhandel. Het effect van deze onzekerheid op het bbp is tijdelijk. Naast het effect van het referendum over de Brexit (-0,4 procentpunt in 2017) tempert ook de verdere verlaging van de gasproductie de groei volgend jaar met 0,2 procentpunt van het bbp.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Economische groei in Nederland, 2008-2017

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2017

Kerngegevenstabel 2014-2017, 9 augustus 2016

Internationale economie
  2014 2015 2016 2017
Relevant wereldhandelsvolume goederen
en diensten (%)

3,9

3,8

3,4

3,2

Concurrentenprijs (goederen en diensten,
exclusief grond- en brandstoffen (%)

-1,3

6,0

-2,2

1,2

Olieprijs (dollars per vat)

99,0

52,5

43,7

51,4

Eurokoers (dollar per euro)

1,33

1,11

1,11

1,11

Lange rente Nederland (niveau in %)

1,5

0,7

0,2

0,1


Volume bbp en bestedingen
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

1,4

2,0

1,7

1,6

Consumptie huishoudens (%)

0,3

1,8

1,3

1,7

Consumptie overheid (%)

0,3

0,2

0,8

1,0

Investeringen (inclusief voorraden, %)

3,2

6,2

5,0

3,6

Uitvoer van goederen en diensten (%)

4,5

5,0

3,2

3,1

Invoer van goederen en diensten (%)

4,2

5,8

3,7

3,8


Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Prijs bruto binnenlands product (%)

0,1

0,1

0,5

0,9

Uitvoerprijs goederen en diensten
(exlusief energie, %)

-1,0

0,2

-1,5

0,9

Prijs goedereninvoer (%)

-2,7

-5,1

-3,7

2,1

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

0,3

0,2

0,0

0,5

Contractloon marktsector (%)

1,0

1,3

1,6

1,6

Koopkracht, statisch, mediaan,
alle huishoudens (%)

1,3

1,1

2,7

0,7


Arbeidsmarkt
  2014 2015 2016 2017
Beroepsbevolking (%)

-0,4

0,4

0,3

0,8

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,6

1,0

1,0

0,8

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

660

614

555

560

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,4

6,9

6,2

6,2


Marktsector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Productie (%)

2,4

2,8

2,2

2,2

Arbeidsproductiviteit (per uur, %)

1,6

1,6

0,6

1,3

Werkgelegenheid (in uren, %)

0,8

1,2

1,6

0,8

Loonvoet (per uur, %)

0,8

0,2

2,3

2,1

Arbeidsinkomensquote (niveau in %)

78,7

77,1

78,1

78,1


Overig
  2014 2015 2016 2017
Individuele spaarquote
(niveau in % beschikbaar inkomen)

-1,4

0,2

2,2

1,6

Saldo lopende rekening (niveau in % bbp)

8,5

8,5

8,6

8,2


Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
EMU-saldo (% bbp)

-2,3

-1,9

-1,2

-0,6

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

67,9

65,1

63,5

62,0

Collectieve lasten (% bbp)

37,5

37,7

38,3

38,6

Aanvullende kerngegevens 2014-2017

Investeringen en uitvoer
  2014 2015 2016 2017
Bruto investeringen bedrijvensector
(exclusief woningen %)

2,7

7,4

7,1

2,3

Investeringen bedrijven in woningen (%)

6,1

27,4

10,3

4,5

Uitvoer van binnenslands geproduceerde
goederen (exclusief energie, %)

3,5

2,6

3,2

2,9

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

5,4

4,4

4,2

4,2


Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %)

1,0

0,6

0,2

0,6

Afgeleide nationale consumentenprijsindex
(cpi, %)

0,6

0,5

0,1

0,6

Loonvoet sector overheid (%)

0,5

3,0

3,0

1,1

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

0,5

0,7

2,2

0,8

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

1,0

-0,9

0,9

0,8

Prijs intermediair verbruik (%)

0,5

-0,4

1,9

1,8

Prijs bruto overheidsinvesteringen
(iboi, %)

0,2

-0,1

0,1

0,1

Prijs nationale bestedingen (%)

0,5

-0,1

0,6

0,8

Prijs toegevoegde waarde marktsector (%)

-0,1

0,4

0,6

0,4


Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

663,0

676,5

691,5

708,9

Bevolking (in duizenden personen)

16865

16940

17025

17110

Beroepsbevolking (in duizenden personen)

8874

8908

8935

9005

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
(in duizenden personen)

709

680

600

605

Werkloze beroepsbevolking nationale definitie
niveau, % beroepsbevolking)

9,0

8,6

7,5

7,5

Bruto modaal inkomen (euro)

35000

35500

36500

37000

Het CPB gebruikt met ingang van het CEP 2016 gewerkte uren in plaats van arbeidsjaren als maatstaf voor de input van arbeid. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over loonvoeten en werkgelegenheid. Hierover is een CPB Achtergronddocument met meer toelichting beschikbaar.

Contactpersonen

Foto Suzanne van Gils
Suzanne van Gils +31 6 21560776 Lees verder
Johannes Hers Lees verder
Dick Morks +31 6 51681611 Lees verder