14 december 2010

Kortetermijnraming: Kerncijfers (december 2010)

De Nederlandse economie groeit in 2010 naar verwachting met 1¾%. Komend jaar valt de bbp-groei licht terug tot 1½%. De werkloosheid neemt volgens de prognose af tot gemiddeld 5% van de beroepsbevolking in 2011. De geraamde inflatie bedraagt 1¼% dit jaar en 1½% komend jaar.

Lees hier het bijbehorende persbericht. 

Kerngegevenstabel

Internationale economie
 2008200920102011
Relevante wereldhandel (%)

1,5

-13,4

10 3/4

4 3/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,6

-7,5

6 1/2

1/2

Concurrentenprijs (%)

3,8

-3,1

4 1/4

3/4

Olieprijs (Brent, $)

96,9

61,5

79

84

Eurokoers (dollars per euro)

1,47

1,39

1,33

1,39

Lange rente (%)

4,3

3,7

3

3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2008200920102011
Bruto binnenlands product
(economische groei) (%)

1,9

-3,9

1 3/4

1 1/2

Consumptie huishoudens (%)

1,1

-2,5

1/4

3/4

Overheidsbestedingen (%)

3,0

4,0

1 1/4

-1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector (excl woningen) %

7,1

-18,2

-3 3/4

2 3/4

Uitvoer van goederen
(exclusief energie) %

1,2

-9,2

12 3/4

6 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)

-1,4

-10,5

7 1/2

2 1/2

Wederuitvoer (%)

3,8

-7,9

17 3/4

9 1/4

Invoer van goederen (%)

3,3

-10,3

12 1/2

5

Bruto binnenlands product
(BBP) in miljarden euro's

596,2

572,0

590

607

Prijzen, lonen en koopkracht
 2008200920102011
Prijspeil goederenuitvoer
(exclusief energie) (%)

2,1

-5,3

3 3/4

1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,2

4,1

-1 3/4

1/4

Consumentenprijsindex
(CPI) alle huishoudens
(2006=100)

104,1

105,4

106 3/4

108 1/4

Inflatie (mutatie CPI
alle huishoudens) (%)

2,5

1,2

1 1/4

1 1/2

Afgeleide inflatie
(CPI, alle huishoudens) (%)

2,2

0,9

1

1 1/2

Prijs bruto binnenlands
product (%)

2,4

-0,2

1 1/2

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

2,1

0,9

1 1/4

1 1/2

Contractloon
marktsector (%)

3,5

2,7

1

1 1/2

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

3,5

2,0

2

3 1/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

31500

32500

32500

32500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-0,5

1,9

-1 1/4

-1/2

Koopkracht, mediaan
alle huishoudens (%)

0,1

1,8

-1/4

-1/4

Prijzen overheid
nbsp;2008200920102011
Loonvoet sector overheid (%)

4,1

3,0

2 1/4

1

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers(%)

3,3

2,6

2 1/2

3/4

Prijs overheidsconsumptie
netto materieel (IMOC) (%)

3,2

1,1

1 1/4

2 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

3,6

1,9

1 1/4

3 1/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,5

0,5

1/2

1/4

Arbeidsmarkt
 2008200920102011
Bevolking (x 1000 pers.)

16446

16530

16615

16680

Beroepsbevolking (15-64)
(x 1000 pers.)

7801

7846

7815

7845

Werkzame beroepsbevolking
(15-64) (x 1000 pers.)

7501

7469

7390

7445

Werkloze beroepsbevolking
(x 1000 pers.)

300

377

425

400

Beroepsbevolking
(15-64) (%)

1,9

0,6

-1/2

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-64) (%)

2,6

-0,4

-1

3/4

Werkloze beroeps-
bevolking (%)

3,8

4,8

5 1/2

5

Werkloze beroepsbevolking
volgens internationale

definitie (%)

3,1

3,7

4 1/2

4 1/4

Marktsector
 2008200920102011
Productie (%)

1,7

-5,4

1 1/4

2

Arbeidsproductiviteit (%)

0,5

-3,1

3 1/2

1 1/2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

1,2

-2,4

-2 1/4

1/2

Prijs toegevoegde waarde (%)

0,7

2,6

2

1/2

Reële arbeidskosten (%)

2,8

-0,6

0

3

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,9

77 3/4

78 1/2

Winstquote (van productie
in Nederland) (niveau in %)

13,8

7,7

10

10 1/4

Collectieve sector
 2008200920102011
EMU-saldo (% BBP)

0,6

-5,4

-5,8

-4,1

EMU-schuld (% BBP)

58,2

60,8

64,6

66,9

Collectieve lasten (%`BBP)

39,1

38,2

38,2

38,8

Economische groei in Nederland, 2008-2011

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 tot 2011

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Johan Verbruggen