Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming maart 2016

Short-term forecast, 7 maart 2016

De Nederlandse economie herstelt zich gestaag, maar niet uitbundig, van de Grote Recessie en de eurocrisis, met een groei van 1,8% dit jaar en 2,0% volgend jaar. De inflatie is dit jaar laag (0,3%) als gevolg van gedaalde olie- en grondstoffenprijzen, en neemt volgend jaar toe naar 1,0%. Dit is de eerste raming van dit jaar.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht. De kerngegevenstabel is onderaan deze webpagina ook te downloaden als bijlage-bestand (PDF).

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts.

Kerngegevenstabel 2014-2017, 7 maart 2016

Internationale economie
  2014 2015 2016 2017
Relevant wereldhandelsvolume
goederen en diensten (%)

3,9

3,6

3,8

4,4

Concurrentenprijs (goederen
en diensten, exclusief
grond- en brandstoffen (%)

-1,3

6,2

-1,3

0,2

Olieprijs (dollars per vat)

99,0

52,5

31,7

37,7

Eurokoers (dollar per euro)

1,33

1,11

1,09

1,09

Lange rente Nederland
(niveau in %)

1,5

0,7

0,6

0,6

Volume bbp en bestedingen
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, economische groei, %)

1,0

1,9

1,8

2,0

Consumptie huishoudens (%)

0,0

1,6

1,6

2,0

Consumptie overheid (%)

0,3

-0,3

2,0

0,2

Investeringen
(inclusief voorraden, %)

2,7

7,2

6,0

4,2

Uitvoer van goederen
en diensten (%)

4,0

4,2

3,6

4,1

Invoer van goederen
en diensten (%)

4,0

4,9

5,0

4,5

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Prijs bruto binnenlands
product (%)

0,8

0,5

1,1

0,9

Uitvoerprijs goederen en
diensten (exlusief energie, %)

-0,7

0,7

-0,8

0,5

Prijs goedereninvoer (%)

-3,1

-5,5

-7,3

1,8

Inflatie (geharmoniseerde
consumentenprijsindex, hicp, %)

0,3

0,2

0,3

1,0

Contractloon marktsector (%)

1,0

1,2

1,5

1,7

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens (%)

1,4

1,0

2,3

0,2

Arbeidsmarkt
  2014 2015 2016 2017
Beroepsbevolking (%)

-0,4

0,4

0,3

1,2

Werkzame beroepsbevolking (%)

-0,6

1,0

0,7

1,5

Werkloze beroepsbevolking
(in duizend personen)

660

614

580

570

Werkloze beroepsbevolking
(niveau in % beroepsbevolking)

7,4

6,9

6,5

6,3

Marktsector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Productie (%)

1,9

2,7

2,3

2,6

Arbeidsproductiviteit
(per uur, %)

1,4

1,3

0,8

1,4

Werkgelegenheid
(in uren, %)

0,5

1,4

1,4

1,2

Loonvoet (per uur, %)

1,7

1,3

2,2

2,1

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,2

77,7

77,8

78,2

Overig
  2014 2015 2016 2017
Individuele spaarquote (niveau
in % beschikbaar inkomen)

0,8

0,9

2,2

1,6

Saldo lopende rekening
(niveau in % bbp)

10,6

11,1

11,1

10,5

Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
EMU-saldo (% bbp)

-2,4

-1,9

-1,7

-1,2

EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp)

68,2

66,3

65,4

64,1

Collectieve lasten (% bbp)

37,5

37,5

37,5

37,7

Aanvullende kerngegevens 2013-2016

Investeringen en uitvoer
  2014 2015 2016 2017
Bruto investeringen
bedrijvensector
(exclusief woningen %)

4,4

8,4

5,7

3,7

Investeringen bedrijven
in woningen (%)

6,9

26,8

7,7

4,1

Uitvoer van binnenslands
gepoduceerde goederen
(exclusief energie, %)

2,5

3,4

3,6

3,8

Wederuitvoer goederen
(exclusief energie, %)

6,5

3,0

4,7

5,2

Prijzen,overheid en cpi (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Nationale consumenten
prijsindex (cpi, %)

1,0

0,6

0,6

1,1

Afgeleide nationale
consumentenprijsindex (cpi, %)

0,6

0,4

0,5

1,1

Loonvoet sector overheid (%)

2,0

0,6

2,2

2,2

Prijs overheidsconsumptie,
beloning werknemers (%)

1,6

0,8

1,9

1,9

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (imoc, %)

0,0

0,3

0,7

1,2

Prijs intermediair verbruik (%)

-0,3

1,6

0,8

1,9

Prijs bruto overheids-
investeringen (iboi, %)

-0,4

-0,9

0,2

0,6

Prijs nationale bestedingen (%)

0,7

0,1

0,6

1,2

Prijs toegevoegde waarde
marktsector (%)

0,6

1,5

1,1

0,1

Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2014 2015 2016 2017
Bruto binnenlands product
(bbp, in miljarden euro's)

662,8

679,1

698,6

719,1

Bevolking
(in duizenden personen)

16865

16937

17030

17140

Beroepsbevolking
(in duizenden personen)

8874

8908

8930

9040

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie
(in duizenden personen)

709

680

635

620

Werkloze beroepsbevolking
nationale definitie (niveau,
% beroepsbevolking)

9,0

8,6

8,0

7,8

Bruto modaal inkomen
(euro)

34500

35500

36500

37000

Het CPB gebruikt met ingang van het CEP 2016 gewerkte uren in plaats van arbeidsjaren als maatstaf voor de input van arbeid. Dit heeft gevolgen voor de cijfers over loonvoeten en werkgelegenheid. Hierover is een CPB Achtergronddocument met meer toelichting beschikbaar.

naar boven 

Economische groei in Nederland, 2008-2017

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2017

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven 

Bijlagen

Deel deze pagina