16 maart 2010

Kortetermijnraming maart/april 2010: Economie klautert op

De Nederlandse economie groeit dit en komend jaar naar verwachting met respectievelijk 1½% en 2%. Deze groei komt bijna volledig voor rekening van de aantrekkende uitvoer. In reactie op de forse productieterugval in 2009, met 4%, loopt de werkloosheid op tot gemiddeld 6½% in beide ramingsjaren.

Belangrijkste punten uit de kortetermijnraming maart/april 2010

  • De Nederlandse economie groeit in 2010 naar verwachting met 1½%. Voor volgend jaar wordt een groei van 2% voorzien.
  • Vanaf het derde kwartaal van 2009 vertoont de economie weer (gematigde) groei. Het productieniveau ligt eind 2011 echter nog altijd lager dan begin 2008.
  • In beide ramingsjaren is gemiddeld 6½% van de beroepsbevolking, ofwel 500 000 personen, werkloos.
  • De gemiddelde contractloonstijging in de marktsector is dit en komend jaar naar verwachting gelijk aan de infl atie: 1¼% in 2010 en 1½% in 2011.
  • Het begrotingstekort bedraagt 6,3% bbp in 2010. Volgend jaar neemt het tekort naar het zich laat aanzien af tot 4,9% bbp.

Lees hier het bijbehorende persbericht.

Economische groei in Nederland, 2008-2011

De grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 tot 2011

Naar boven

Gerelateerde publicaties

Contactpersonen

Dick Morks
Mark Roscam Abbing