23 november 2020

Productieverlies beperkt bij vlakke CO2-heffing

Een invoering van een vlakke CO2-heffing voor de Nederlandse industrie van 200 euro per ton CO2 leidt naar verwachting tot een productieverlies van maximaal vijf procent. Deze bevinding volgt uit modelanalyses naar de economische effecten van vlakke heffingen met een substantieel tarief van 100 of 200 euro per ton CO2 boven op het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS).

Het beperkte productieverlies komt met name doordat de heffing de productiekosten in de industrie niet heel sterk doet stijgen. Wel kunnen sommige industriële sectoren meer productieverlies verwachten dan andere. Daarbij gaat het om sectoren die relatief veel CO2 uitstoten en daarnaast veel internationale concurrentie kennen. 

Downloads

De weglek van CO2-uitstoot naar het buitenland als gevolg van de heffing kan oplopen tot ongeveer de helft van de door de heffing ingezette uitstootreductie in de Nederlandse industrie. Een gerichte terugsluis van de belastingopbrengst ten behoeve van de verduurzaming van het productieproces kan helpen om deze weglek enigszins te beperken.

De bevindingen in dit achtergronddocument kunnen een bijdrage leveren aan het publieke debat over de verplaatsing van industriële activiteiten naar het buitenland door de invoering van een CO2-heffing. Verder kunnen de inzichten fungeren als doorkijk voor de impact van mogelijk stringentere reductiedoelen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld voorgesteld in de Europese Green Deal.

Lees meer over