26 juni 2024

CPB stopt met doorrekenen tegenbegroting

Het Centraal Planbureau (CPB) stopt met doorrekenen van tegenbegrotingen. Voor de Algemene Politieke Beschouwingen stellen sommige oppositiepartijen zo’n tegenbegroting op, die door het CPB op verzoek werd getoetst op budgettaire impact.

Omdat de inhoudelijke beperkingen steeds meer gingen knellen, stopt het CPB nu met deze service. Grote maatschappelijke vraagstukken, zoals een toekomstig toeslagenstelsel, een nieuw belastingstelsel of de klimaatuitdaging, vergen langjarige transities. De doorrekening van een tegenbegroting kon echter alleen de budgettaire gevolgen laten zien voor het eerstkomende jaar.

Daarnaast lijkt de animo onder politieke partijen om tegenbegrotingen op te stellen dalende. Ook de rol van tegenbegrotingen in het politieke debat in het parlement is minder prominent dan voorheen. De tegenbegrotingen werden binnen het CPB doorgerekend in een drukke periode, waarin binnen het bureau veel aandacht gaat naar de economische raming die met Prinsjesdag het licht ziet.

De afgelopen jaren is het CPB gestart met ad-hocdoorrekeningen voor politieke partijen. Deze doorrekeningen kunnen gedurende het jaar worden aangevraagd voor beleidsvoorstellen. Doordat ze niet gekoppeld zijn aan de besluitvorming in de Miljoenennota gaan deze doorrekeningen gepaard met minder tijdsdruk en bieden ze zodoende de mogelijkheid een completer beeld te geven van de verschillende gevolgen van beleidsvoorstellen. Ook kunnen deze verzoeken gericht worden op de lange termijn. Op deze manier blijft het CPB bijdragen aan beter onderbouwd beleid.
 

Contactpersonen

Lees meer over