Conferentie

CPB symposium: The End of Tax Havens?

Donderdag 24 januari 2019 vindt het CPB-symposium "The End of Tax Havens?" plaats. Er zijn verschillende initiatieven, van onder meer de OESO en de EU, die internationale belastingontwijking en -ontduiking willen aanpakken. Onlangs hebben de Verenigde Staten hun belastingstelsel hervormd, daarbij zou het voor multinationals niet meer lonen om hun buitenlandse winsten te parkeren in belastingparadijzen. In Nederland is belastingwetgeving in voorbereiding die beoogt te voorkomen dat Nederland gebruikt wordt als tussenschakel bij internationale belastingontwijking. Betekent dit alles het einde van de belastingparadijzen? En gaan belastingontwijking door bedrijven en belastingontduiking door vermogende individuen hand in hand?

Datum
24 januari 2019
Tijd
14:30 - 18:00
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Deze onderwerpen staan ook volop in de publieke belangstelling, onder meer door het openbaar maken van duizenden internationale financiële constructies, zoals in de Panama Papers en de Swiss Leaks. De onderwerpen zijn beleidsrelevant, vanwege de belastingopbrengsten en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats. Voldoende reden voor het CPB om een internationaal symposium te organiseren, op 24 januari 2019, met als titel The End of Tax Havens? Het doel is om bij te dragen aan het debat vanuit verschillende perspectieven; academisch onderzoek, het beleid en de fiscale praktijk.

Downloads

Engels, Pdf, 154.8 KB

Registratie vooraf is verplicht. Aanmelden kan per e-mail naar S.Pailer@cpb.nl. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De voertaal is Engels en het voorlopige programma is als volgt:

14.30 – 15.00  Ontvangst

15.00 – 15.20  Welkom / opening : Laura van Geest (CPB) / Menno Snel (staatssecretaris van Financiën)

15.20 – 16.00  Keynote: Niels Johannesen (Universiteit van Kopenhagen)

16.00 – 16.10  Discussie: Astrid van Mierlo (European Commission)

16.10 – 16.30  Discussie: Marlies de Ruiter (EY)

16.30 – 17.00  Panel met de keynote spreker, de discussianten, en met Arjan Lejour (CPB)

17.00 – 18.00  Drinks