13 december 2022

Een vliegende start? De effecten van de Rubiconbeurs op academische prestaties

Onderzoekers die de Rubiconbeurs ontvangen, presteren even goed als vergelijkbare niet-gehonoreerde aanvragers op een aantal academische uitkomsten, zoals het aantal wetenschappelijke publicaties en de citatiescore. De beurs, die bedoeld is voor beginnende onderzoekers, financiert een verblijf van maximaal twee jaar bij een buitenlandse onderzoeksinstelling. Hiermee kunnen ze nieuwe contacten en ideeën opdoen. Dit kan hun academische prestaties bevorderen. Ons recente onderzoek vindt hier echter geen bewijs voor.
Universiteit

Het onderzoek maakt gebruik van gegevens van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over aanvragers van de Rubiconbeurs. Omdat het budget van NWO beperkt is, kunnen alleen de meest veelbelovende aanvragen worden gehonoreerd. We kunnen daardoor een vergelijking maken tussen aanvragers die nog net wel gehonoreerd konden worden en aanvragers die net niet gehonoreerd konden worden. We bestuderen de kans dat de onderzoeker wetenschappelijk blijft publiceren, het aantal publicaties, de citatiescore van deze publicaties en het aantal co-auteurs van de onderzoeker in de vijf jaar na aanvraag. We vinden hierbij geen significante verschillen tussen gehonoreerde en niet-gehonoreerde aanvragers.

De resultaten zijn gebaseerd op een vergelijking tussen aanvragers die allen een kwalitatief goed voorstel hebben ingediend en de ambitie hebben om een (internationale) wetenschappelijke carrière te starten. Ze zijn daarom niet te generaliseren naar de volledige groep startende onderzoekers. Verder beperkt ons onderzoek zich tot een klein aantal meetbare uitkomsten op individueel niveau. Deze maatstaven geven geen volledig beeld van de mogelijke effecten van de beurs.

Auteurs

Jeroen van Honk (CWTS)
Vince van Houten
Inge van der Weijden (CWTS)
Thed van Leeuwen (CWTS)

Lees meer over