7 juni 2019

De impact van de financiële cyclus op begrotingsbeleid

Dit is het eerste onderzoek dat naar de invloed van de financiële cyclus op de effectiviteit van begrotingsbeleid kijkt. De resultaten laten zien dat effectiviteit van begrotingsbeleid, ofwel de overheidsmultiplier, verandert met de staat van de financiële cyclus. Dit is het geval voor de overheidsinvesteringen, maar geldt niet voor de overheidsconsumptie. Als de financiële cyclus in een dal zit, dat wil zeggen dat de financiële condities restrictief zijn, dan zijn overheidsinvesteringen een effectieve methode om de economie aan te jagen. De multiplier is in dit geval positief en ligt dicht bij één. Daarentegen is de multiplier negatief als de financiële cyclus in een piek zit en de financiële condities ruim zijn. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat extra overheidsinvesteringen ten tijde van een piek in de financiële cyclus kunnen leiden tot verdringing van private investeringen, terwijl deze tijdens een financieel dal juist kunnen leiden tot extra private investeringen of productie. Indien we rekening houden met de staat van de conjunctuur, vinden we vergelijkbare resultaten.
Koffertje miljoenennota

De effectiviteit van overheidsconsumptie wordt ook onderzocht in dit onderzoek: vaak is dit erg kortstondig en verdwijnt het snel. Ook blijkt deze niet te verschillen tussen perioden van ruime en restrictieve financiële condities. Maar wanneer wij rekening houden met de staat van de conjunctuur, dan blijkt vooral tijdens een laagconjunctuur en een dal in de financiële cyclus overheidsconsumptie zeer effectief te zijn in het stimuleren van de economie. Voor andere combinaties van de staat van de conjunctuur en de financiële cyclus is overheidsconsumptie niet effectief, of heeft het zelfs een negatieve uitwerking op de economie. Voor een beschrijving van het schatten van de financiële cyclus, zie Schatten van de financiële cyclus voor ontwikkelde economieën.