11 oktober 2019

Directeur Laura van Geest verlaat CPB

Laura van Geest vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Per 1 februari 2020 legt zij de dagelijkse leiding van het bureau neer. Zij start vanaf dat moment als voorzitter van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De directeur van het  CPB is lid van de Top Management Groep  (TMG) van de Algemene Bestuursdienst (ABD). De ABD start binnenkort de wervings- en selectieprocedure voor de nieuwe directeur CPB.

Contactpersonen

Suzanne van Gils