30 juni 2023

Doorrekening beleidsopties voor terugdringen armoede

Op verzoek van de Commissie Sociaal Minimum heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van zeven maatregelen voor het terugdringen van armoede. Het gaat om relatief eenvoudige aanpassingen die op korte termijn mogelijk zijn van bestaande financiële instrumenten, zoals verhoging van de huurtoeslag of het kindgebonden budget. De doorrekening laat de effecten zien op het aantal personen en kinderen onder de armoedegrens in 2024 en op het arbeidsaanbod.

De kosteneffectiviteit van de maatregelen hangt af van de mate waarin de extra overheidsuitgaven terechtkomen bij huishoudens onder de armoedegrens. Daarbij bestaat er een afruil tussen gerichte en universele maatregelen. Gerichte maatregelen zijn kosteneffectiever, maar gaan vaak gepaard met meer complexiteit, niet-gebruik van regelingen en hogere uitvoeringskosten. De doorrekening laat ook een afruil zien tussen armoedebestrijding en arbeidsaanbod. Maatregelen die effectiever zijn in het terugdringen van armoede hebben vaak een sterker negatief effect op het arbeidsaanbod.