1 mei 2020

Doorrekening minimumuurloon, voor de PvdA

Deze notitie beschrijft de effecten op de totale loonkosten als gevolg van de invoering van een minimumuurloon, op basis van een normale arbeidsduur van 36 uur per week. Het effect op de totale loonkosten is ongeveer 140 mln euro. De effecten op de werkgelegenheid en de overheidsuitgaven zijn vrijwel nihil. De doorrekening is gebaseerd op een macroschatting. Aanvullend zijn er gevoeligheidsanalyses uitgevoerd aan de hand van administratieve microdata van het CBS.

Het CPB is door de PvdA gevraagd om inzicht te geven in de economische effecten van de invoering van een minimumuurloon. Nederland is een van de weinige landen die geen minimumuurloon heeft, het minimumloon is namelijk gespecificeerd per dag, week en maand. Dat betekent dat het minimumuurloon verschilt, afhankelijk van de contractuele normale arbeidsduur. Deze verschilt per cao, en ligt tussen de 36 en 40 uur per week. Gemiddeld is de normale arbeidsduur die in cao’s is afgesproken 37,3 uur (SZW, 2019). Een voordeel van een minimumuurloon is dat dit de handhaving gemakkelijker maakt en ook tot lagere uitvoeringskosten leidt voor bijvoorbeeld de uitzendbranche.

Auteurs

Jurriaan Paans

Lees meer over