14 februari 2020

Doorrekening stelselherziening socialezekerheids- en belastingstelsel FvD

Op verzoek van Forum voor Democratie heeft het Centraal Planbureau een doorrekening gemaakt van de budgettaire- , inkomens- en arbeidsaanbodeffecten van een mogelijke stelselherziening in het socialezekerheids- en belastingstelsel.

In de stelselherziening wordt een groot deel van de uitkeringen, toeslagen, kortingen en aftrekposten vervangen door een standaardtoelage in de vorm van een verzilverbare heffingskorting .

Auteurs

Patrick Koot
Maurits van Kempen