22 april 2020

Doorrekening woningmarkteffecten voor Brede Maatschappelijke Heroverwegingen

Het verlagen van de fiscale stimulering op koop- en huurwoningen vermindert verstoringen en leidt tot een betere werking van de woningmarkt. Tegelijkertijd leidt dit tot lagere huizenprijzen ten opzichte van het basispad. Dat blijkt uit een doorrekening van het CPB. Deze is uitgevoerd op verzoek van de werkgroep ‘Ruimte voor wonen’, die onderdeel uitmaakt van de Brede maatschappelijke Heroverwegingen (BMH). Het gaat om negen maatregelen en drie pakketten, waarin meerdere maatregelen worden gecombineerd.

In één van de onderzochte varianten verplaatst de eigen woning naar box 3, wordt de overdrachtsbelasting afgeschaft en wordt de huurtoeslag onafhankelijk van de werkelijke huur. Deze combinatie van maatregelen leidt tot een structurele doelmatigheidswinst van 0,5% van het bbp en vermindert de stijging van de huizenprijzen tussen nu en 2025 met 11%-punt ten opzichte van het basispad. De inkomenseffecten van de maatregelen heeft het CPB voor deze notitie niet doorgerekend. 

Deze publicatie verschijnt tijdens de coronacrisis, maar is eerder geschreven.  Het is mogelijk dat de resultaten en aanbevelingen door de snelle en onvoorspelbare ontwikkelingen in een ander licht komen te staan.

Auteurs

Stefan Groot