2 juni 2020

Een nieuwe plaag voor de EMU

Bij de vormgeving van een Europese aanpak van de coronacrisis zijn solidariteit en welbegrepen eigenbelang belangrijke overwegingen. De Nederlandse economie zal ook profiteren van meer overheidsuitgaven in andere EMU-landen. Bovendien vermindert een Europese aanpak de risico’s voor het uiteenvallen van de EMU, die nog steeds kwetsbaar is door de onvolledige vormgeving. Wanneer landen solidair willen zijn met de meest getroffen eurolanden dan liggen giften voor de hand, maar dit is wel kostbaar. Het nadeel van extra leningen verstrekken aan landen met hoge overheidsschulden is het verhoogde risico op onhoudbare schulden.
primary-image 740x420

De discussie over de Europese aanpak van de coronacrisis dwingt beleidsmakers een keuze te maken. In deze coronapublicatie analyseren wij de voor- en nadelen van verschillende beleidsopties om Nederlandse beleidsmakers te informeren. Aan de ene kant stellen Duitsland en Frankrijk een coronafonds voor van 500 mld euro met giften voor de zwaarst getroffen landen, aan de andere kant stellen vier eurolanden, waaronder Nederland, voor om alleen extra leningen te verstrekken aan deze landen en tot slot stelt de Europese Commissie voor om een herstelfonds op te richten dat voor 500 mld euro uit giften bestaat en voor 250 mld euro uit leningen.

Downloads