Search results

There are 76 search results.
June 7, 2019

Estimating the Impact of the Financial Cycle on Fiscal Policy

Publication

We investigate the impact of the financial cycle on the effectiveness of fiscal policy.

June 4, 2019

Risicorapportage Financiële markten 2019

Publication (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke Europese financiële instellingen, te verkleinen.

June 4, 2019

Meer toezicht nodig op omvangrijke Europese financiële instellingen, CCP’s

Pressrelease (in Dutch only)

Er kan nog meer worden gedaan om de risico’s van centrale tegenpartijen (CCP's), omvangrijke financiële instellingen, te verkleinen. Deze partijen spelen een belangrijke rol bij de afwikkeling van de handel in effecten en derivaten. Zo kan het toezicht op Europees niveau worden geregeld en kan een herstel- en afwikkelingsraamwerk helpen om mogelijke faillissementen soepel te laten verlopen. Dit concluderen onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) in de vanmorgen verschenen Risicorapportage Financiële Markten.

May 27, 2019

A budgetary stabilisation function

Publication

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen.

May 27, 2019

Europees schokfonds kan welvaart verhogen

Pressrelease (in Dutch only)

Een schokfonds in de eurozone is niet noodzakelijk voor het voortbestaan van de euro, maar kan de welvaart in Europa wel verhogen. Een fonds gebaseerd op leningen, waar de politieke discussie zich nu op toespitst, voegt weinig toe ten opzichte van leningen op de markt. Een fonds met grotere uitkeringen bij zeldzame, extreme gebeurtenissen heeft toegevoegde waarde, maar veronderstelt meer solidariteit dan waarvoor nu draagvlak lijkt te bestaan. Dit staat in de publicatie ‘Een budgettaire stabilisatiefunctie’ van het Centraal Planbureau, die zojuist is verschenen.

April 18, 2019

Consument met hoge hypotheek houdt bij crisis hand op knip

Publication (in Dutch only)

Door huishoudens met hoge hypotheekschulden zijn de totale uitgaven van huishoudens tijdens de recessie met 6% verminderd.

November 14, 2018

Can we measure banking sector competition robustly?

Publication

We discuss existing measures of banking competition along with their advantages and disadvantages. For the Panzar and Rosse H-statistic,we further investigate the robustness of its estimates.

Image for Can we measure  banking sector  competition robustly?
September 25, 2018

The changing landscape of firm financing in Europe, the United States and Japan

Publication

We re-examine the structure of the financial sector, with a focus on firm financing, household assets and the structure of the banking sector of the 28 EU member countries, Japan and the United States.

Image for The changing landscape of firm financing in Europe, the United States and Japan
June 5, 2018

How do the Dutch Finance their Own House? – Descriptive Evidence from Administrative Data

Publication

We investigate the major financing components which are used to purchase a house in the Netherlands. This is important to shed more light on the effects of changing lending norms. We look at the full universe of housing transactions in the Netherlands by making use of administrative data from Statistics Netherlands (CBS) for the period 2006-2014.

June 5, 2018

A Review on ESBies - The senior tranche of sovereign bond-backed securities

Publication

Safe assets, assets with low risk and high liquidity, are the cornerstone for modern financial systems. The biggest holders of safe assets are banks, which need to hold safe assets to meet capital and liquidity requirements. Safe assets also provide high-quality, liquid collateral for banks’ repo transactions. Besides, safe assets provide benchmarks for the price formation of other financial assets.