20 maart 2019

Energietransitie en goederenvervoer in de WLO

De energietransitie gaat gepaard met grote onzekerheden in de toekomstige omvang van het goederenvervoer. Vooral voor spoor en binnenvaart. De huidige referentiepaden van BasGoed – het Nederlandse goederenvervoermodel – geven nog steeds een representatief beeld van de onzekerheden in het goederenvervoer. Wel stellen we vast dat twee aspecten in de toekomst nadere aandacht vereisen: het toenemend gebruik van biomassa en het veranderende ruimtelijke patroon van vraag naar en aanbod van energie.
No title

We raden aan om voor binnenvaart- en spoorprojecten altijd een uitgebreide gevoeligheidsanalyse met aanvullende scenario’s te doen. Bovendien adviseren we om ook de toekomstige vestigingslocaties van energie-grootverbruikers in kaart te brengen.

Auteurs