1 december 2021

Evaluatie certificering ramingen fiscale maatregelen

In 2017 is het CPB op verzoek van het ministerie van Financiën begonnen met de certificering van budgettaire ramingen van belastingmaatregelen, na de aanbeveling van de Studiegroep Begrotingsruimte in 2016. Na vier jaar - een kabinetsperiode - lijkt 2021 een geschikt moment om de praktijk van certificering te evalueren. Uit deze evaluatie van de certificeringen van fiscale maatregelen blijkt dat de waarde daarvan breed erkend wordt door betrokkenen bij het Centraal Planbureau (CPB), het ministerie van Financiën en externen. Dat het CPB als onafhankelijke partij meekijkt, draagt bij aan de kwaliteit, de objectiviteit en de transparantie van de budgettaire ramingen van belastingmaatregelen. Dat neemt niet weg dat er verbeteringen mogelijk zijn.

We doen hierbij drie aanbevelingen: beperk de nu al marginale toetsing tot een steekproef, streef voor grote maatregelen naar volledigheid (ook beleidsbesluiten) en breid de ramingstoelichtingen uit met een onderbouwing van de aannames. Voor het proces bevelen we aan om een vaste procedure overeen te komen met afgesproken reactietermijnen. Zowel het CPB als het ministerie van Financiën hebben positief gereageerd op deze evaluatie en nemen de aanbevelingen over. 

Auteurs

Kees den Boogert (Financiën/AFP)

Lees meer over