4 juli 2019

Meer welvaart op woningmarkt door afbouw subsidies

Door afbouw van subsidies is de welvaart op de woningmarkt toegenomen. Dit houdt in dat de woonvoorkeuren van huishoudens minder verstoord worden door fiscale prikkels. Dat blijkt uit een doorrekening van het CPB. Deze is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Financiën met het oog op de evaluatie van de eigenwoningregeling. Het gaat om 5 bestaande onderdelen van de eigenwoningregeling en 2 mogelijke varianten. Door subsidies op de woningmarkt verder af te bouwen, zoals gebeurt in de 2 varianten, neemt de welvaart op de woningmarkt nog verder toe. Dit gaat gepaard met een daling van de huizenprijzen.
Woningmarkt

De conclusies van het onderzoek staan in de CPB Notitie 'Ex-post effecten woningmarktmaatregelen'. De 5 bestaande maatregelen die zijn doorgerekend, zijn de beperking van de renteaftrek tot 30 jaar, de Wet Hillen, een nieuw toptarief voor het eigenwoningforfait, de aflossingseis en de tariefmaatregel. 

Eén van de 2 varianten waarvan het CPB het effect heeft onderzocht, betreft defiscalisering van de eigen woning. In deze variant verdwijnt de eigen woning uit de inkomstenbelasting en vervalt de overdrachtsbelasting. Daarnaast worden hypotheekschulden hetzelfde behandeld als overige schulden in box 3. 

De tweede variant betreft een verplaatsing van de eigen woning naar box 3, met een specifieke vrijstelling voor eigenaar-bewoners of met een algemene vrijstelling voor alle huishoudens.

Auteurs

Stefan Groot