13 januari 2022

Hoe ver kunnen gazelles lopen? Groeipatronen van reguliere bedrijven, snelle groeiers en startups

Snel groeiende bedrijven en startups krijgen veel aandacht van beleidsmakers. Veel landen proberen de komst van dit soort bedrijven te stimuleren om zodoende economische groei te bevorderen. Een empirisch onderzoek uitvoeren naar dit soort bedrijven is echter moeilijk, omdat startups slecht te onderscheiden zijn van andere bedrijven. Recentelijk is er een nieuwe databron beschikbaar om startups te bestuderen: private databases over innovatieve bedrijven. Wel is onduidelijk wat voor type bedrijven erin zitten in verhouding tot de ‘gewone’ bedrijfspopulatie.

In deze studie onderzoeken we of we een database voor startupinvesteerders kunnen gebruiken om snel groeiende bedrijven te onderscheiden en bestuderen we of hun groei langer doorzet. Onze studie kent twee belangrijke uitkomsten. Hoewel de meeste snelle groeiers nooit in de investeerdersdatabase terechtkomen, hebben bedrijven in de database een grotere kans om een snelle groeier te zijn. Ten tweede, in tegenstelling tot ‘gewone’ Nederlandse bedrijven en bevindingen uit de literatuur blijven startups  langer doorgroeien. 

We concluderen dat een commerciële startupdatabase als aanvullende bron gebruikt kan worden. Maar met de interpretatie van resultaten moet wel voorzichtig omgegaan worden, omdat het niet duidelijk is hoe en wanneer bedrijven in de database terechtkomen.
 

.

Auteurs

Ramy El-Dardiry