Seminar

Hybrideseminar: Stille wateren hebben diepe gronden: een analyse van de inkomensverdeling en haar determinanten over de afgelopen veertig jaar

Dinsdag 9 april 2024 geeft Egbert Jongen (Universiteit Leiden) een presentatie getiteld: "Stille wateren hebben diepe gronden: een analyse van de inkomensverdeling en haar determinanten over de afgelopen veertig jaar." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Teams-uitnodiging via Outlook. Journalisten dienen zich tevens te melden bij woordvoerder Jeannette Duin: J.E.C.Duin@cpb.nl

Datum
9 april 2024
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB, Duinzaal, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag - en online (Teams). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U wordt aangemeld bij de receptie of ontvangt een Teams-uitnodiging via Outlook
Presentatie
Egbert Jongen (Universiteit Leiden)
Voertaal
Nederlands

Op verzoek van de FNV heeft de Universiteit Leiden nader onderzoek gedaan naar de inkomensverdeling en haar determinanten over de periode 1981-2021. Uit eerder onderzoek bleek dat het gemiddeld huishoudinkomen over de afgelopen decennia trendmatig is toegenomen en de inkomensongelijkheid leek relatief stabiel (Caminada e.a., 2021). In het voorliggende onderzoek analyseren we waar de stijging van het inkomen vandaan komt, hoe stabiel de inkomensverhoudingen nu eigenlijk zijn en hoe dat te rijmen is met de grote wijzigingen in de arbeidsparticipatie en de samenstelling van huishoudens. We analyseren dit voor personen 25-60 jaar, om te voorkomen dat wijzigingen in onderwijsdeelname en (vroeg)pensioen het beeld vertroebelen.

Contactpersonen