2 oktober 2020

Invoering bachelor-masterstelsel: een stap naar meer flexibiliteit

Sinds 2002 veranderen studenten in toenemende mate tussen de bachelor- en masterfase van opleiding. Ook wordt de overgang van bachelor naar master vaker benut om van universiteit te wisselen. Het effect op de deelname aan publiek bekostigd hoger onderwijs op latere leeftijd blijft echter beperkt.
Studenten bij Erasmus Universiteit

Deze ontwikkelingen blijken uit onderzoek dat het CPB op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft uitgevoerd. 

De invoering van het bachelor-masterstelsel in 2002 werd gezien als een kans om de flexibiliteit in het hoger onderwijs te vergroten. Door die plooibaarheid zouden studenten in hun werkzame leven gemakkelijker kunnen omgaan met snelle maatschappelijke en technologische veranderingen. De door de wijziging beoogde flexibiliteit kan tot uiting komen in wat studenten studeren, waar ze dit doen en wanneer er gestudeerd wordt. De flexibiliteit lijkt wat betreft het wat en waar studeren te zijn toegenomen. Voor het wanneer zien wij dat nog niet. Studenten nemen weliswaar vaker een tussenjaar tussen de bachelor en de master, maar nog niet veel mensen keren  na aantal jaren gewerkt te hebben terug in de collegebanken van het publiek bekostigd hoger onderwijs. 

Contactpersonen

Auteurs

Lisette Swart

Lees meer over