Kortetermijnramingen

Het CPB publiceert jaarlijks vier ramingen. De belangrijkste twee zijn het Centraal Economische Plan (CEP) dat in het voorjaar verschijnt en de Macro Economische Verkenning (MEV), die elk jaar op Prinsjesdag wordt gepubliceerd. Beide ramingen vormen de basis voor de sociaal-economische politieke besluitvorming in Nederland. In juni en december worden kortere bijgewerkte ramingen gepubliceerd

Contactpersonen