5 oktober 2021

Leefstijlinterventie op de werkplek en de relatie met productiviteit en zorgkosten

Heeft een leefstijlinterventie op de werkvloer van een groot Nederlands bedrijf geleid tot productievere en gezondere werknemers? Naar het antwoord op die vraag deed het CPB onderzoek. De uitkomst was minder duidelijk dan gehoopt, doordat het niet mogelijk was om een goede en complete evaluatie uit te voeren. De interventie was namelijk onvoldoende afgebakend en niet alle benodigde gegevens waren beschikbaar.
foto van een dashboard

De leefstijlinterventie bestond uit een dashboard met gezondheidsindicatoren waarmee deelnemers inzicht kregen in hun eigen gezondheid en leefstijl. Ze konden hun resultaten monitoren en vergelijken met andere deelnemers. Naast het dashboard bood het bedrijf allerlei voorzieningen aan om de gezondheid en leefstijl van deelnemers te bevorderen. 

We hebben een verschil-in-verschillenanalyse toegepast waarin we de productiviteit en zorgkosten van werknemers voor en na de invoering van de leefstijlinterventie vergelijken ten opzichte van een controlegroep. We vinden geen verandering van de productiviteit en zorgkosten door de leefstijlinterventie. Dat hoeft niet te betekenen dat de leefstijlinterventie niet effectief was. Mogelijk treden deze effecten pas op de langere termijn op. Ook weten we niet of de leefstijlinventie heeft geleid tot minder ziekteverzuim en een betere leefstijl, omdat deze gegevens helaas niet beschikbaar waren voor het onderzoek.  

Auteurs

Anita Kopányi-Peuker
Minke Remmerswaal

Lees meer over