Benjamin Wache

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Benjamin Wache
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

20 april 2023

Simulatie energieprijzen en bedrijfswinsten

Bedrijven hebben hogere kosten voor gas en elektriciteit opgevangen met energiebesparing en prijsverhogingen voor klanten. De hogere energieprijzen zullen naar verwachting niet tot veel extra verlieslatende bedrijven leiden.

Simulatie energieprijzen en bedrijfswinsten