Douwe de Wit

wetenschappelijk medewerker, Sector 1 Belasting en begroting
Photo of Douwe de Wit
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

23 december 2022

Verzamelnotitie certificering budgettaire ramingen najaar 2022

Deze publicatie certificeert de budgettaire ramingen van verschillende fiscale beleidsmaatregelen die in het najaar van 2022 door het kabinet zijn voorgesteld, maar die nog niet gecertificeerd waren....