23 december 2022

Verzamelnotitie certificering budgettaire ramingen najaar 2022

Deze publicatie certificeert de budgettaire ramingen van verschillende fiscale beleidsmaatregelen die in het najaar van 2022 door het kabinet zijn voorgesteld, maar die nog niet gecertificeerd waren. De beoordeelde ramingen zijn uitvoerig getoetst en worden redelijk en neutraal geacht. De maatregelen zijn vanwege een hoge mate van onzekerheid en/of grote budgettaire effecten verder toegelicht in deze publicatie.

Deze publicatie bevat de beoordeling van vier fiscale beleidsmaatregelen:

  1. Het EB- en ODE-pakket uit (de nota’s van wijziging bij) het wetsvoorstel Belastingplan 2023; 
  2. De verruimde werkkostenregeling uit de vierde nota van wijziging wetsvoorstel Belastingplan 2023;
  3. De invoering van de solidariteitsbijdrage bij het wetsvoorstel Wet tijdelijke solidariteitsbijdrage;
  4. De afschaffing van de verhuurderheffing bij het wetsvoorstel  Intrekking van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II.

In totaal krijgen drie ramingen ( 1-2-3) het onzekerheidsoordeel ‘hoog’ en één maatregel (4) het oordeel ‘gemiddeld’.

Lees meer over