Emile Cammeraat

Programmaleider, Sector 4 Marktordening en zorg
Photo of Emile Cammeraat
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag


Publicaties

21 december 2023

Kan machine learning gezondheidsrisico’s inschatten?

Machine learning heeft grote voorspelkracht. Kan die worden ingezet om gezondheidsrisico’s van te voren in te schatten? Kan machine learning helpen bij een preventief gezondheidsbeleid? CPB’er Emile Cammeraat bespreekt het in zijn column.

Portretfoto Emile Cammeraat
14 december 2023

Stapeling en voorspelbaarheid van arbeidsmarkt- en gezondheidsschokken

Tegengeslagen zoals ontslag of ziekte kunnen mensenlevens flink overhoop halen. Deze studie laat zien dat dergelijke negatieve gebeurtenissen van tevoren in te schatten zijn en sterk met elkaar samenhangen.

risico
31 mei 2023

Risicorapportage Financiële markten 2023

Nederlandse financiële stelsel kan schokken opvangen in tijden van economische onzekerheid.

Risicorapportage Financiële markten 2023
24 mei 2022

Risicorapportage Financiële markten 2022

Het Nederlandse financiële stelsel heeft de coronacrisis goed doorstaan en kan toekomstige schokken opvangen. Er zijn wel risico’s die elkaar kunnen versterken, aangedreven door hoge energieprijzen en inflatie, en daardoor een grotere impact kunnen hebben.

Financiele risicorapportage 2022
11 oktober 2017

Het voorkomen van NEETs tijdens de Grote Recessie: Het effect van een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand

Beleidsmakers maken zich zorgen over zogenaamde NEETs. NEETs zijn jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen en ook geen training volgen (Not in Employment, Education or Training). We onderzoeken het effect van de invoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) eind 2009.