Matthijs Katz

wetenschappelijk medewerker, Sector 2 Macro en internationale economie
Photo of Matthijs Katz
Centraal Planbureau

Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag

  • 2023, PhD in Macroeconomics, University of Groningen
  • 2017, Research Master in Economics, University of Groningen
  • 2016, MSc Economics, University of Groningen
  • 2016, MSc International Economics and Business, University of Groningen
  • 2013, BA American Studies, University of Groningen

Publicaties

15 februari 2024

Recente inzichten over belastingmultipliers

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur.

Euro's
31 mei 2023

Risicorapportage Financiële markten 2023

Nederlandse financiële stelsel kan schokken opvangen in tijden van economische onzekerheid.

Risicorapportage Financiële markten 2023
9 maart 2023

Energieprijzen, de verdeling van inkomen en het effect van loonindexatie

Hoe beïnvloeden stijgende energieprijzen de reële economie en de inkomensverdeling? Maakt het hiervoor uit of huishoudens inkomen uit arbeid of kapitaal ontvangen? Wat zijn de verdelingseffecten en macro-economische...

23 februari 2023

Nieuwe inzichten over multipliers overheidsbestedingen

Kan de overheid de conjunctuur stabiliseren? Dat is een belangrijke vraag voor macro-economen. Het effect van overheidsbestedingen op de economie wordt gemeten via de zogeheten multiplier: de procentuele verandering in het bbp na een verandering in de overheidsbestedingen.

Begroting
30 juni 2022

Zijn we collectief armer geworden? Minder dan we dachten

We zijn door stijgende energieprijzen collectief armer geworden in Nederland. Toch hoeven we de broekriem niet stevig aan te halen en is er ruimte voor herverdeling van de lasten, betoogt CPB-directielid Marcel Timmers in zijn column.

foto van Marcel Timmer