7 februari 2019

Natuur en biodiversiteit in de Nederlandse praktijk van kosten-batenanalyse

Volgens de Nederlandse richtlijnen voor maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zijn natuurpunten een innovatieve en praktische methode om de effecten van beleidsmaatregelen op de natuur voor wat betreft biodiversiteit te meten. Een belangrijke toepassing is het vergelijken van de kosteneffectiviteit van verschillende maatregelen voor natuur, zoals een vissluis bij de Afsluitdijk. In vergelijking met kwalitatieve of ordinale expertoordelen kunnen natuurpunten ook nuttig zijn om een beter beeld te krijgen van de netto baten van verschillende maatregelen. In deze studie wordt voor het eerst een overzicht gegeven van het gebruik van de natuurpuntenmethode in de Nederlandse praktijk van MKBA.

De manier waarop met natuur wordt omgegaan in Nederlandse MKBA’s is sterk veranderd in de loop van de tijd: van MKBA’s waarin belangrijke effecten op de natuur niet eens werden genoemd, tot MKBA’s waarin deze effecten zo goed mogelijk in monetaire termen of als natuurpunten worden gemeten. Deze historische ontwikkeling en de berekening en het gebruik van natuurpunten worden geïllustreerd op basis van vijf casestudies. Deze laten ook zien dat de toepassing en het gebruik van natuurpunten mede afhangen van het soort natuur waar het om gaat. De bruikbaarheid van natuurpunten voor MKBA’s kan worden vergroot door overzichten te geven van de kosteneffectiviteit per natuurpunt voor verschillende locaties en soorten natuur. Dit geeft inzicht in de kosteneffectiviteit van verschillende maatregelen voor natuur. De betalingsbereidheid van burgers om te betalen voor verbetering of bescherming van de natuur in termen van natuurpunten kan worden onderzocht. In een later stadium zou dit dan misschien ook kunnen worden gebruikt voor MKBA’s.