1 oktober 2020

Nederlandse belastingverdragen soms nadelig voor ontwikkelingslanden

Nederland zorgt er (indirect) voor dat ontwikkelingslanden belastinginkomsten kunnen mislopen. Dat gebeurt door de centrale rol die ons land heeft als knooppunt van internationale inkomensstromen. Hierdoor kunnen multinationale ondernemingen hun belastingen verlagen. Voor een selectie van zes ontwikkelingslanden is bij gebruik van optimale ontwijkingsroutes de misgelopen bronbelasting veelal aanzienlijk, 100 procent verlies is geen uitzondering.

Dit blijkt uit onderzoek dat het Centraal Planbureau heeft gedaan op verzoek van de directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het onderzoek van het CPB is onderdeel van een bredere evaluatie van het IOB.

Met een zogeheten netwerkanalyse brengt het CPB de belastingdruk op dividend-, rente- en royaltystromen in kaart. De onderzoekers bootsten het doorsluizen van dividend, rente en royalty’s over het internationale belastingnetwerk na. Voor een internationaal bedrijf verlaagt dit ‘’omsluizen’’ de belastingdruk, maar voor nationale overheden zorgt het voor een direct verlies aan belastingopbrengsten.

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat het grote aantal belastingverdragen dat Nederland heeft afgesloten, bijdraagt aan het mogelijke inkomstenverlies voor de ontwikkelingslanden. Er zijn overigens ook andere landen die dergelijke belastingverdragen hebben afgesloten met ontwikkelingslanden.

Lees meer over