3 april 2019

De welvaartseffecten van eigen bijdragen in de zorg

Ouderen met lage en middeninkomens gebruiken gemiddeld over hun leven meer zorg dan ouderen met ruimere financiële middelen. Het Nederlandse systeem van inkomens- en vermogensafhankelijke eigen betalingen in de zorg slaagt er goed in om ouderen met lage en, vooral, middeninkomens tegen grote financiële risico’s te beschermen.
Welvaartseffecten eigen bijdrage zorg

Bij twee alternatieve vormen van eigen betalingen, waarbij sprake is van een inkomensafhankelijke eigen betaling of van een proportionele eigen betaling die onafhankelijk is van inkomen en vermogen, zouden zij een groter risico lopen op hoge zorgkosten. Alleen de ouderen met de meeste middelen zouden er bij de introductie van deze alternatieven op vooruitgaan. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van eigen betalingen voor alleenstaande ouderen.

Auteurs

Bram Wouterse
Arjen Hussem

Lees meer over