25 maart 2022

Ongelijkheid en herverdeling in Nederland

Hoe hoog is de inkomensongelijkheid in Nederland? Hoe progressief zijn de belastingen en zorgen overheidsuitgaven voor herverdeling? Deze studie presenteert de meest uitgebreide antwoorden op deze vragen die op dit moment mogelijk zijn.

We combineren administratieve data van de volledige Nederlandse bevolking met de nationale rekeningen voor een complete en diepgaande beschrijving van de inkomensongelijkheid voor en na de werking van de belastingen en overheidsuitgaven.

Als gevolg van het belastingstelsel en de overheidsuitgaven daalt het aandeel van de 10 procent hoogste inkomens van 31 naar 26% van het nationale inkomen.Het aandeel van de laagste inkomens neemt juist toe. We gaan in op de oorzaken van deze veranderingen. In de eerste plaats is het belastingsysteem regressief vanwege de hoge belastingen op consumptieve uitgaven, de vlakke premies voor sociale zekerheidsuitgaven en de lagere belastingen op kapitaalinkomens. In de tweede plaats valt de afname in ongelijkheid volledig toe te schrijven aan de overheidsuitgaven, die voor een groot deel gericht zijn op de laagste inkomens.

We laten ook een groot aantal varianten zien met andere veronderstellingen om de gevoeligheid van onze resultaten te toetsen. Onze belangrijkste conclusies veranderen niet als gevolg van deze veronderstellingen. 
 

Lees ook de CPB Policy Brief 'Ongelijkheid en herverdeling'.

Auteurs

Arjan Bruil (CBS)
Wouter Leenders (UC Berkeley)

Lees meer over