Seminar

Online seminar over Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse en Brede Welvaart

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een instrument dat de overheid gebruikt in de besluitvorming, bijvoorbeeld over de verhoging van dijken of de aanleg van wegen. Op verzoek van de Tweede Kamer hebben het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving onderzocht hoe het brede welvaartsperspectief beter kan worden meegenomen in MBKA’s, ter aanvulling op de Algemene MKBA-Leidraad uit 2013. Op 7 juli organiseren we een online seminar in de gezamenlijke PBL/CPB/SCP- reeks ‘Brede welvaart in beleid’, waarin de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd en toegelicht.

Datum
7 juli 2022
Tijd
13:30 - 15:00
Locatie
Digitaal
Presentatie
Frits Bos (CPB) en Bert Hof (PBL)
Voertaal
Nederlands

Programma

Het seminar start om 13.30 uur en wordt geopend door de CPB-programmaleider Stefan Thewissen. Frits Bos (CPB) en Bert Hof (PBL) presenteren de resultaten van het onderzoek. Hans Stegeman, Chief Investment Strategist van de Triodos-bank, geeft vervolgens een korte reflectie. Daarna is ruimte voor vragen en discussie.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via een e-mail aan Shalini Raghoebar, S.Raghoebar@cpb.nl. Journalisten / media dienen zich aan te melden via Jeannette Duin (j.e.c.duin@cpb.nl; 06-15698340). Enkele dagen  voor het seminar ontvangt u de bevestiging van uw aanmelding en de link om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Achtergrondinformatie
Bij een MKBA wordt niet alleen wordt gekeken naar financiële kosten en baten, maar ook naar maatschappelijke effecten zoals milieuvervuiling, gezondheidsschade en kwaliteit van de leefomgeving. Brede welvaart kan elementen bevatten die niet of niet volledig in MKBA’s worden meegenomen, zoals het effect op kansengelijkheid. Brede welvaart vraagt meer aandacht voor de verdeling van welvaart, de effecten op welvaart buiten Nederland en voor toekomstige generaties.  Het CPB en PBL hebben onderzocht hoe deze elementen kunnen worden meegenomen in de leidraad die het CPB en PBL eerder in 2013 hebben opgesteld. Dat heeft geresulteerd in 21 aanbevelingen op vijf thema’s: bredere blik op welvaart, effecten op de langere termijn, de verdeling van de welvaart, grensoverschrijdende effecten en de presentatie van MKBA’s. Een deel van de aanbevelingen betreft nieuwe richtlijnen.

Dit seminar maakt onderdeel uit van de seminarreeks ‘Brede welvaart in beleid’, een gezamenlijk initiatief van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau.

Contactpersonen