20 april 2020

Ontwikkeling mobiliteit

De werkgroep Toekomstbestendige mobiliteit van de Brede maatschappelijke heroverwegingen 2020 heeft het PBL en CPB verzocht een duiding te geven van ontwikkelingen in de mobiliteit in Nederland. Daarnaast is het verzoek deze ontwikkelingen te plaatsen tegen de achtergrond van bestaande lange-termijnscenario’s. Concreet vraagt de werkgroep om een kwantitatieve inschatting van het beeld in 2040, uitgaande van een trendmatige doortrekking van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

Deze analyse is gemaakt voordat de coronacrisis uitbrak. Het is op dit moment nog niet te zeggen wat het effect van de coronacrisis zal zijn op de ontwikkeling van de mobiliteit op de langere termijn. De maatregelen in het kader van corona hebben een direct effect op de mobiliteit, met lege wegen, lege treinen en lege bussen. De duur van de maatregelen is op dit moment niet te voorzien.

In de vandaag gepubliceerde studie houden we rekening met mogelijke veranderingen door scenario’s te gebruiken. De onzekerheden in de scenario’s zijn echter anders dan de onzekerheden waarmee we nu te maken hebben. Corona en een toenemend bewustzijn over het gevaar van virussen kunnen tot veranderingen in mobiliteitsgedrag en transportrelaties leiden. Thuiswerken blijkt prima te kunnen, webwinkels bevallen goed, consumenten aarzelen bij verre vliegvakanties en producenten aarzelen bij een grote afhankelijkheid van toeleveranciers aan de andere kant van de wereld. Het is van belang om de mogelijkheid van dergelijke veranderingen te onderkennen.