13 april 2021

Leidt uitstel van pensioenpremiebetalingen tot welvaartswinst?

Pensioenpremiepercentages en -uitkeringen zijn in Nederland onafhankelijk van leeftijd of huishoudsituatie. In een levenscyclusmodel dat is gekalibreerd op Nederlandse data onderzoeken wij hoe het optimale stelsel van pensioenpremiebetalingen en -uitkeringen zou zijn vormgegeven als rekening wordt gehouden met twee factoren: het feit dat inkomens gedurende het werkzame leven doorgaans stijgen en het gegeven dat kinderen vooral aanwezig zijn in relatief jonge huishoudens.
opa en oma met kleinkind lunchen in het bos

Onze analyse laat zien dat door deze factoren uitstel van premiebetalingen naar de latere werkzame jaren optimaal is. Een verlaging van de pensioenambitie draagt ook bij aan de verhoging van de welvaart over de levensloop. Als bij de vormgeving van de pensioenregelingen met deze twee factoren rekening wordt gehouden, stijgt de levensloop-welvaart met het equivalent van een consumptiestijging over de hele levensloop van 3,4% als geen rekening wordt gehouden met leenrestricties. Als, meer realistisch, wel met deze restricties wordt rekening gehouden, is deze stijging 2,8%. Vooral het aantal kinderen in een huishouden heeft grote invloed op de optimale pensioenpremie en de optimale pensioenambitie.

Bij het trekken van beleidsconclusies uit onze resultaten moet men wel voorzichtig zijn en de berekende welvaartswinst afwegen tegen de mogelijke negatieve en positieve effecten van de niet gemodelleerde aspecten.

Auteurs

Harry ter Rele
Carolijn de Kok

Lees meer over