10 november 2011

Herinnering: presentatie van het boek "Europa in crisis"

Hierbij nodigt het CPB vertegenwoordigers van de media uit om op maandag 14 november de presentatie van het boek "Europa in crisis" bij te wonen. Met het boek poogt het CPB voor een breed publiek helderheid te scheppen in de vaak ingewikkelde discussies over de Europese schuldencrisis.

Europa in Crisis

Het Centraal Planbureau over schulden en de toekomst van de eurozone
 

Het boek is geschreven door de CPB-medewerkers Michiel Bijlsma, George Gelauff, Arjan Lejour, Mark Roscam Abbing en Coen Teulings.

Het boek schetst de achtergronden van de huidige crisis, benoemt de belangrijkste tekortkomingen van de Economische Monetaire Unie en analyseert de belangrijkste oplossingen.

De presentatie (met de auteurs) heeft plaats op:

maandag 14 november 2011
10.00-11.00 uur
Café-Brasserie Dudok
Hofweg 1a
Den Haag

Na afloop is er gelegenheid tot het stellen van vragen, ook over de actuele situatie rond de Eurocrisis.

Het boek wordt op 14 november vrijgegeven voor de media. Embargo-exemplaren worden niet verstrekt. 'Europa in Crisis' wordt uitgegeven door Uitgeverij Balans en ligt vanaf dinsdag 15 november in de winkels. Voor meer informatie over het boek, bekijk de bijbehorende webpagina van Uitgeverij Balans.

U kunt zich aanmelden voor de boekpresentatie bij Edwin van de Haar, woordvoerder CPB, e.r.van.de.haar@cpb.nl, 070 3383 477.