31 maart 2015

Rapport Zorgkeuzes in Kaart gepresenteerd

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd. De nadruk ligt op de budgettaire effecten.

Tien politieke partijen hebben aan het rapport bijgedragen door potentiële maatregelen aan te dragen, maar alle maatregelen worden geanonimiseerd gepresenteerd.

De interdepartementale technische werkgroep ZiK is in het voorjaar  van 2014 ingesteld door de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Financiën. Naast deze departementen en het CPB namen ook ambtenaren van de departementen van Economische Zaken en Algemene Zaken deel aan de werkgroep, en werden andere experts geraadpleegd. De  technische werkgroep rapporteert geheel zelfstandig en op eigen titel. De ministers hebben geen enkele bemoeienis gehad. 

Politieke partijen kunnen voorstellen uit het rapport benutten voor een volgende doorrekening door het CPB. De werkgroep velt vanzelfsprekend geen oordeel over de voorstellen als zodanig. Dat is aan de politiek.

Lees ook:

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Dick Morks