12 april 2010

Aankondiging persconferentie analyse verkiezingsprogramma's

Donderdag 20 mei 2010 geven CPB en PBL in een gezamenlijke persconferentie een toelichting op de opzet, de uitkomsten, het nut en de beperkingen van de analyses in de die dag te verschijnen publicatie 'Keuzes in Kaart 2011-2015'.

Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben op verzoek van een aantal politieke partijen een analyse gemaakt van de effecten van hun verkiezingsprogramma's. De analyse betreft de effecten op de overheidsfinanciën in de volgende kabinetsperiode en op lange termijn. Ook worden de gemiddelde inkomenseffecten en de werkgelegenheidseffecten op lange termijn in kaart gebracht. Ten slotte zullen de planbureaus aandacht besteden aan de effecten op bereikbaarheid, milieu en natuur, onderwijs, woningmarkt en zorg.

Direct aansluitend op de persconferentie van CPB en PBL zullen de betrokken politieke partijen vanaf 11.00 uur één voor één reageren op de uitkomsten van de analyse van de planbureaus.

De persconferentie vindt plaats op donderdag 20 mei 2010 om 09.30 uur in perscentrum Nieuwspoort (zaal: de Wandelganger I) adres: Lange Poten 10, te Den Haag

Vanwege de beperkte capaciteit van de zaal, gecombineerd met de naar verwachting grote belangstelling, kunnen alleen journalisten en vertegenwoordigers van de deelnemende politieke partijen hierbij aanwezig zijn, na voorafgaande aanmelding.

U kunt zich hiervoor per e-mail aanmelden bij Dick Morks.

Vanaf donderdag 20 mei 2010 om 09.30 uur zal de publicatie 'Keuzes in Kaart 2011-2015' voor iedereen (gratis) beschikbaar zijn via de websites van het CPB en het PBL.

Alleen voor journalisten: Voorafgaand aan de persconferentie zijn in perscentrum Nieuwspoort vanaf 08.00 uur exemplaren van de analyse verkrijgbaar onder embargo tot 20 mei 2010, 09.30 uur.