Kopafbeelding perscentrum CPB

Experimenteer met alternatieve verdeling onderzoeksbeurzen

Gepubliceerd: 30 januari 2018

Experimenten met andere manieren om onderzoeksbeurzen in de wetenschap toe te kennen kunnen helpen om het selectieproces efficiënter te maken. Momenteel ontvangt minder dan een op de vijf onderzoekers die een aanvraag indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), een subsidie. Alternatieve manieren om onderzoeksbeurzen te verdelen kunnen de kosten verminderen of de kwaliteit van het gehonoreerde onderzoek verbeteren. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag verschenen publicatie ‘Opties voor de toekenning van onderzoeksbeurzen’

Op dit moment kunnen de kosten voor het proces om onderzoekssubsidies toe te kennen oplopen tot meer dan twintig procent van het totaal te verdelen budget. Hier staat tegenover dat zo’n uitgebreid selectieproces de kwaliteit van het gehonoreerde onderzoek ten goede kan komen. Het afschaffen van deadlines voor aanvragers of een gefaseerde selectie (waarbij een eerste selectie plaatsvindt op basis van het CV of van een verkort voorstel) zijn voorbeelden van manieren om de kosten van het selectieproces te verlagen. Monitoring na toekenning van de subsidie kan bijdragen aan de kwaliteit van het gehonoreerde onderzoek. 

Alternatieve manieren om voorstellen te selecteren hebben naast voordelen mogelijk ook nadelen. Zo kan een gefaseerde selectie leiden tot een kwalitatief minder goede toekenning en brengt monitoring extra kosten mee. Op voorhand is dan ook niet duidelijk welke optie de voorkeur verdient. Experimenten zijn bij uitstek geschikt om in de praktijk te toetsen welk selectieproces het meest efficiënt is.

Bijlagen

Deel deze pagina