Persberichten

11 december 2015

Stabiele economische groei in woelige wereld

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 2,1%.

10 december 2015

Gemeenten sturen nog beperkt op doelmatigheid bij inkoop van zorgtaken

Gemeenten besteden veel van de onlangs gedecentraliseerde zorgtaken uit aan het zorgveld.

1 december 2015

Nederland verandert; toekomstscenario's voor beleid

Vandaag hebben het PBL en het CPB de studie ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s - Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving’ (WLO) gepubliceerd.

26 november 2015

Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper binnen het sociaal domein

Welke kansen en risico’s ondervinden gemeenten bij uitbesteding van zorgtaken? Hoe kan de vormgeving van contracten deze risico’s beperken?

24 november 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015, uitnodiging voor journalisten

Op dinsdag 1 december vindt de lancering plaats van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO-2015), een scenariostudie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

9 november 2015

Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015

Op maandag 23 november vindt de perspresentatie plaats van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving 2015 (WLO-2015).

27 oktober 2015

Macro-economische waarde van wetenschap moeilijk kwantificeerbaar

Investeringen in wetenschappelijk onderzoek leiden niet automatisch tot een hogere economische groei.

22 oktober 2015

CPB/SCP: Keuzeruimte in de langdurige zorg

Een gezamenlijk onderzoek van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau naar aanleiding van de stelselhervorming van de langdurige zorg voor volwassenen.