Persberichten

9 juni 2016

Brexit kost Nederland miljarden door minder handel

Een eventueel vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie raakt Nederland harder dan andere EU-landen. Dit komt omdat Nederland veel handel drijft met het VK. Door teruglopende handel kan het economisch verlies voor Nederland oplopen tot 1,2 procent van het bruto binnenlands product in 2030, oftewel 10 miljard euro.

8 juni 2016

Lokale overheid grotere rol bij mobiliteitsbeleid

De rol van gemeenten en provincies in het mobiliteitsbeleid zal de komende tijd naar verwachting verder toenemen. Grootschalige investeringen in rijkswegen en spoor zijn de komende decennia minder vaak rendabel.

3 juni 2016

Groei houdt aan, inflatie is laag

De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De economie groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% in 2017.

31 mei 2016

Ingrijpen overheid soms nodig bij winkelleegstand

De leegstand van winkels kan in veel gevallen worden opgelost door de vastgoedmarkt, bijvoorbeeld door leegstaande winkels te verbouwen tot woningen.

30 mei 2016

Nog steeds risico’s in Europese bankensector

De Europese bankensector staat nog steeds bloot aan risico’s, omdat het Europese raamwerk voor banken nog gaten vertoont.

23 mei 2016

PBL en CPB: woonbeleid kan efficiënter

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste gaat van de overheidsfinanciën.

18 mei 2016

Onderdirecteur Bas ter Weel verlaat Centraal Planbureau

Onderdirecteur Bas ter Weel gaat het CPB verlaten. Op 1 september treedt hij aan als algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek.

12 mei 2016

Meer wegen en spoor veelal niet rendabel

Het personen- en goederenvervoer blijven de komende decennia toenemen, maar minder dan voorheen.

20 april 2016

Effectieve re-integratie vergt toegesneden maatregelen

Re-integratie is het meest effectief als de beschikbare maatregelen zoals bemiddeling, subsidies en scholing gericht worden ingezet voor specifieke groepen.

15 april 2016

CPC: Maatschappelijke relevantie CPB is ‘excellent’, onderzoek ‘zeer goed’

De maatschappelijke relevantie van het Centraal Planbureau (CPB) is excellent en de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek van het CPB is zeer goed.