Persberichten

10 juni 2015

Herstel Nederlandse economie zet door

Het herstel van de Nederlandse economie zet door. Dit jaar groeit het bbp met 2,0% en volgend jaar met 2,1%.

8 juni 2015

Belastingprikkels zorgen voor gematigde toename R&D

Bedrijven zijn niet erg gevoelig voor belastingprikkels die de kosten van onderzoek verlagen.

5 juni 2015

Drie lessen uit zeven jaar stagnatie in de eurozone

Er zijn drie lessen te trekken uit de financiële crisis van de afgelopen zeven jaar.

5 juni 2015

CPB publiceert Financiële Risicorapportage 2015

In zijn jaarlijkse risicorapportage van de financiële markten besteedt het CPB extra aandacht aan de pensioen- en de verzekeringssector.