Persberichten

26 april 2015

CPB brengt effecten arbeidsmarktbeleid in kaart

Minder loondoorbetaling bij ziekte kost werkgelegenheid. Het terugbrengen van de maximale WW-duur naar drie jaar eveneens. Vooral fiscaal beleid gericht op moeders met jonge kinderen vergroot de participatie op de arbeidsmarkt.

13 april 2015

Kilometerheffing op drukke wegen in spits gunstig voor de welvaart, maar lastig uitvoerbaar

Een kilometerheffing voor personenauto’s alleen op drukke wegen, en alleen in de spits, is gunstig voor de welvaart, maar is in de praktijk lastig uitvoerbaar.

9 april 2015

Meer lokaal maatwerk bij gemeentelijke belastingen op woningen en ingezetenen

Een verschuiving van de landelijke inkomstenbelasting naar een onroerendezaakbelasting (OZB) op woninggebruik of een ingezetenenheffing biedt gemeenten de mogelijkheid om beter in te spelen op de lokale wensen.

7 april 2015

CPB Workshop over 'Verruiming van het lokale belastinggebied', uitnodiging voor journalisten

Uitnodiging voor de media voor bijwonen CPB workshop

2 april 2015

CPB Workshop over 'Verruiming van het lokale belastinggebied', uitnodiging voor journalisten

Vertegenwoordigers van de media worden van harte uitgenodigd op 9 april aanwezig te zijn bij een CPB Workshop over 'Verruiming van het lokale belastinggebied'.

31 maart 2015

Rapport Zorgkeuzes in Kaart gepresenteerd

Het rapport Zorgkeuzes in Kaart (ZiK), van de gelijknamige technische werkgroep, is vandaag gepresenteerd. In ZiK wordt een breed scala aan beleidsopties voor de zorg op geüniformeerde wijze geanalyseerd.

30 maart 2015

Persbriefing 'Zorgkeuzes in Kaart': Uitnodiging voor journalisten, herinnering

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit om op 31 maart aanwezig te zijn bij de persbriefing over het rapport van de technische werkgroep 'Zorgkeuzes in Kaart' (ZiK)

25 maart 2015

Uitnodiging voor journalisten, Persbriefing Zorgkeuzes in Kaart

Het Centraal Planbureau (CPB) nodigt journalisten uit aanwezig te zijn bij de persbriefing over het rapport van de technische werkgroep Zorgkeuzes in Kaart (ZiK)