Aankondiging

Persuitnodiging hybride achtergrondbriefing Augustusraming (cMEV)

Het Centraal Planbureau publiceert op donderdag 17 augustus om 08.00 uur de concept-Macro Economische Verkenning 2024 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende en komende jaar en een update van de middellangetermijnverkenning.

Datum
17 augustus 2023
Tijd
09:00 - 10:30
Locatie
Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag en digitaal via Webex Meetings

CPB-directeur Pieter Hasekamp licht de raming om 09.00 uur op achtergrondbasis toe aan geïnteresseerde journalisten. Ook zal hij tijdens de briefing het proces rond de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s (Keuzes in Kaart) schetsen. Na afloop is hij beschikbaar voor quotes. U dient zich vooraf aan te melden voor deze hybride bijeenkomst.

De cMEV is traditiegetrouw het uitgangspunt voor het kabinet voor de besluitvorming over de begroting van het komende jaar. De raming bevat tevens een verkenning van de budgettaire en economische ontwikkeling op middellange termijn (2025 – 2028).
 
De middellangetermijnverkenning (2025-2028) vormt het basispad voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Het proces rond deze analyses wordt tijdens de persbriefing ook kort toegelicht. Zie voor meer informatie over de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s de vorige week verschenen Startnotitie Keuzes in Kaart 2025-2028.

Aanmelden

Journalisten die de achtergrondbriefing willen bijwonen, dienen zich vooraf aan te melden bij Jacco van Maldegem. Contactgegevens: J.J.van.Maldegem@cpb.nl; 06 48176466. Graag vernemen we of u de bijeenkomst digitaal of in de zaal bijwoont. Aangemelde journalisten ontvangen de raming op 17 augustus om 07.30 uur onder embargo. Het embargo geldt tot 08.00 uur. 

Deze achtergrondbriefing is alleen bedoeld voor journalisten.

Contactpersonen