28 mei 2020

Persuitnodiging Risicorapportage Financiële Markten 2020

Op dinsdag 2 juni 2020 om 10.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de Risicorapportage Financiële Markten. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de risicorapportage op achtergrondbasis toelichten voor de pers voor publicatie om 10 uur. Deze risicorapportage staat in het teken van de coronacrisis. Het zal in gaan op de effecten van de crisis op de financiële markten en de risico’s voor bedrijven, huishoudens en de overheidsfinanciën. Journalisten kunnen de rapportage en het persbericht onder embargo om 8.30 uur ontvangen. Pieter Hasekamp is na de briefing beschikbaar voor quotes.

Wanneer
Dinsdag 2 juni 2020 vanaf 9 uur.

Waar
De achtergrondbriefing is te volgen in de seminarzalen van het CPB, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag. Het is ook mogelijk de achtergrondbriefing via Webex Meetings te volgen. 

De zaal is geschikt gemaakt om op een veilig manier met een aantal personen bij elkaar te komen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus niet iedereen zal wellicht toegelaten kunnen worden. Uiteraard ontvangen ook diegenen die niet fysiek aanwezig zijn de publicatie onder embargo.

Aanmelden
Mocht u aanwezig willen zijn in de zaal van het CPB  of de bijeenkomst willen volgen via Webex Meetings laat u dit dan weten aan s.van.gils@cpb.nl of 0621560776. Zij bespreekt met u hoe de bijeenkomst plaats vindt en wat er van u wordt verwacht.
 

Contactpersonen

Suzanne van Gils