8 februari 2021

Planbureaus schetsen plan van aanpak indicatoren brede welvaart

De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben daarom op zijn verzoek een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren Brede Welvaart. Een brief hierover is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
foto van een gezin wandelend in een park

Brede welvaart betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. De drie planbureaus zijn bezig om kernindicatoren brede welvaart te identificeren die beïnvloedbaar zijn door beleid. Hierdoor zijn de planbureaus beter in staat om beleidsmaatregelen vanuit de notie van brede welvaart te analyseren.

Tot dusver wordt bijvoorbeeld bij analyses van het CPB vooral gekeken naar zaken als bruto binnenlands product, overheidsfinanciën en koopkracht, maar straks kunnen onder meer ook klimaat, menselijk kapitaal en sociaal kapitaal daarin meegenomen worden. De uitdaging is om de samenhang tussen de verschillende indicatoren bloot te leggen, zodat een integraal beeld ontstaat van de gevolgen van beleid. Een ander element in de voorgestelde aanpak is dat de planbureaus die indicatoren ook naar de toekomst willen doortrekken. 

De planbureaus ontwikkelen stapsgewijs een dashboard met brede welvaartsindicatoren. Het dashboard wordt jaarlijks gepubliceerd voorafgaand aan de Voorjaarsnota. Hierdoor is de informatie beschikbaar voor de voorjaarsbesluitvorming. Waar mogelijk en relevant zal een relatie worden gelegd met de indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart (MBW) van het CBS.

De kernset van indicatoren wordt door de planbureaus gezien als een groeimodel dat  kan worden uitgebreid, maar wel beperkt moet blijven. Dit jaar zal er een begin mee worden gemaakt. Met de  nieuwe kernset wordt het mogelijk brede welvaart beter in beleid te verankeren.

Contactpersonen

Lees meer over