22 november 2021

Position paper: doorstroomvennootschappen

De omvang van buitenlandse investeringen die via Nederland lopen, is uitzonderlijk groot. Het gezamenlijke balanstotaal van brievenbusfirma’s en andere financiële tussenschakels met een beperkte economische aanwezigheid in Nederland bedraagt zo’n 4.500 miljard euro. Op verzoek van Tweede Kamerleden heeft een commissie onderzoek gedaan naar deze doorstroomvennootschappen. Dit position paper bevat de schriftelijke inbreng die het CPB heeft geleverd bij de start van de commissie.

Het CPB vraagt hierin onder meer aandacht voor ongewenst gebruik van investeringsverdragen. Er zijn namelijk duidelijke aanwijzingen dat buitenlandse bedrijven onbedoeld gebruik maken van Nederlandse verdragen voor investeringsbescherming in andere landen. Daarnaast benadrukt het CPB dat er ook mogelijke motieven zijn voor doorstroom waarover nog relatief weinig bekend is, zoals het gebruik van Nederlandse rechtspersonen vanwege regels voor ondernemingsbestuur.

Lees ook het eindrapport van de commissie Doorstroomvennootschappen.

Auteurs

Lees meer over